8 sản phẩm.

Sắp xếp theo:

Với những công nhân thường xuyên phải tiếp xúc với dầu với hóa chất thì thiết bị chống tràn dầu, hóa chất là rất cần thiết. Nó dùng để xử lý những sự cố tràn hóa chất, làm sạch hóa chất trên các bề mặt.