13 sản phẩm.

Sắp xếp theo:

Thính giác là một bộ phận rất quan trọng cho phép chúng ta giao tiếp, học tập hay thưởng thức âm nhạc. Không chỉ những người công nhân thường xuyên tiếp xúc với những tiếng ồn lớn mà người bình thường cũng cần phải bảo vệ đôi tai khỏi những tiếng ồn gây hại hằng ngày. Bảo vệ thính giác là việc làm vô cùng quan trọng