21 sản phẩm.

Sắp xếp theo:

Bộ quần áo Microchem 3000

MSP: 111 YE30-W-00-111-03
566.280₫

Bộ quần áo Microchem 4000

MSP: 111 GR40-T-00-111-03
1.337.050₫

Quần áo bảo hộ lao động là sản phẩm bảo vệ thân thể giúp người lao động tránh khỏi bụi bẩn, hay tiếp xúc với những hóa chất. Về lâu dài, nó sẽ giúp bảo vệ sức khỏe để người lao động có thể gắn bó với doanh nghiệp lâu hơn.