8 sản phẩm.

Sắp xếp theo:

Nghề cơ khí và hàn xì hiện nay đang là kế sinh nhai của rất nhiều người bởi vì nghề này mang lại mức lương cao cho người lao động tuy nhiên lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Ví dụ là việc bị bỏng bị thương do hồ quang điện. Chính vì thế, việc sử dụng mặt nạ hàn để bảo vệ mặt là vô cùng cần thiết.